Sunday, November 27, 2011

Iloilo ang Banwa Ko


"Iloilo ang banwa ko guinahingadlan
matam-is nga pulong ang amon guinmat-an
indi ko ikaw bulagan
banwa kong nahamut-an
ikaw ang guintunaan sang kalipayan

Ilonggo ako nga tunay
nga nagapuyo sa higad sang baybay
manami magkiay-kiay
sa tagipusuon
bug-os ang kalipay."

0 comments:

Post a Comment